Μπάρες ασφαλείας σταθερές τύπος Τ 70 σε στρογγυλό παράθυρο