Σταθερές Μπάρες Ασφαλείας σε Κεντρική Είσοδο Τύπος 70

Project Description

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κεντρική είσοδος κατοικίας είχε δύο πλαϊνά με σταθερά παράθυρα δεξιά και αριστερά, τα οποία ήταν και εκτεθειμένα σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης.

Επιλέχθηκε η λύση με τις σταθερές μπάρες ασφαλείας Τύπου 70 και ενίσχυση από ειδική τραβέρσα , το δε χρώμα επιλογής ήταν σε απόχρωση του Καφέ-Ral ώστε να ταιριάζει με τις τραβέρσες από ξύλο των πλαϊνών σταθερών τμημάτων της Κεντρικής Εισόδου, ενώ η εφαρμογή των μπαρών ασφαλείας έγινε κατακόρυφα σε όλο το ύψος των πλαϊνών της πόρτας.

Λόγω μεγάλου ύψους οι μπάρες ενισχύθηκαν με ειδική τραβέρσα ώστε να αποφευχθεί τυχόν λυγισμός σε περίπτωση απόπειρας παραβίασης. Οι μπάρες εφαρμόστηκαν περνώντας τες εγκάρσια από την τραβέρσα ενίσχυσης της μέσης, και στα δύο πλαϊνά στοιχεία της Κεντρικής Πόρτας.

Στις περιπτώσεις που οι μπάρες τοποθετούνται κατακόρυφα με διάσταση μεγαλύτερη του 1,50m τότε επιβάλλεται η χρήση τραβέρσας ενίσχυσης ώστε να αποφευχθεί ο λυγισμός των μπαρών.

Το βέλος κάμψης μέχρι τη διάσταση του 1,50m είναι ασφαλές –για την περίπτωση λυγισμού- και από κει και πάνω χρησιμοποιείται ενίσχυση οριζόντιας τραβέρσας κατά την κατακόρυφη ή οριζόντια τοποθέτηση των μπαρών.

Η συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογής χαρακτηρίζεται ως ειδική κατασκευή λόγω ανάγκης του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση έργου οι τεχνικοί μας αποτυπώνουν σχολαστικά τα πραγματικά μεγέθη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου. Με βάση την ικανοποίηση της ανάγκης του πελάτη επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος ασφάλισης του κουφώματος, ακόμη και σε εφαρμογές που δεν είναι συνηθισμένες. Το κόστος των ειδικών κατασκευών δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τις standard εφαρμογές οπότε ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εφαρμογή που έχει ανάγκη δίχως υψηλές χρεώσεις λόγω εφαρμογής και παρέκκλισης από τις standard επιλογές.