Πτυσσόμενη ασφάλεια γαλβανισμένου χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου – Τ 100