Πτυσσόμενη ασφάλεια ανοξείδωτου χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου – Τ120

Πτυσσόμενο κάγκελο δίφυλλο- τύπος 120 με INOX 316 Πτυσσόμενο κάγκελο δίφυλλο- τύπος 120 με INOX 316

Πτυσσόμενο κάγκελο δίφυλλο- τύπος 120 με INOX 316

Πτυσσόμενο κάγκελο δίφυλλο- τύπος 120 με INOX 316

Πτυσσόμενο κάγκελο δίφυλλο- τύπος 120 με INOX 316 ανοξείδωτου χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου