Τα προϊόντα της Βιομεταλουμίν αποτελούν δικές της Πατέντες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και στο Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γαλλίας (EPO – FR Institut National de la Propriété Industrielle).
Συγκεκριμένα ο Τύπος 80 Αφαιρούμενες Μπάρες ασφαλείας, ο Τύπος 100 Πτυσσόμενο Κάγκελο Αλουμινίου με ενίσχυση από χάλυβα, καθώς και ο Τύπος 110 Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας, αποτελούν Πατέντες της εταιρίας που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΒΙ ως προϊόντα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Βιομεταλουμίν και μόνον. Επιπλέον ο Τύπος 80 Αφαιρούμενες Μπάρες ασφαλείας έχει πιστοποιηθεί και από τον Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γαλλίας ως προϊόν Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Βιομεταλουμίν.

Αριθμός 1359715Αριθμός 1359715

ΑριθμόςΑριθμός 1003849

Αριθμός 1004283Αριθμός 1004283

Αριθμός 1008280Αριθμός 1008280