Πτυσσόμενη ασφάλεια με διπλές λάμες χάλυβα – T 90

Πτυσσόμενη Καγκελόπορτα σε Βιτρίνα Καταστήματος Πτυσσόμενη Καγκελόπορτα σε Βιτρίνα Καταστήματος

Πτυσσόμενη Καγκελόπορτα σε Βιτρίνα Καταστήματος

Πτυσσόμενη Καγκελόπορτα σε Βιτρίνα Καταστήματος

,

Τα πτυσσόμενα Κάγκελα μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη και σε Βιτρίνες Καταστημάτων. Μια τέτοια εφαρμογή είναι αυτή της φωτογραφίας όπου στο συγκεκριμένο κατάστημα Οπτικών επιλέχθηκε η εφαρμογή τοποθέτησης δίφυλλης κατασκευής Πτυσσόμενης Καγκελόπορτας από Χάλυβα (Τύπος 90). Λόγω του περιορισμένου ύψους στο κατάστημα ήταν αδύνατη η εφαρμογή ρολών, και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απευθύνθηκε στη Βιομεταλουμίν να […]