Η Βιομεταλουμίν συνεχίζει να εξελίσσει τα προϊόντα της, πιστοποιώντας την ποιότητά τους και την αξία τους, με την δοκιμή των προϊόντων της σε Τέστ Αντιδιάρρυξης στο εξειδικευμένο Ινστιτούτο Giordano που εδρεύει στην Ιταλία.
Τα προϊόντα Βιομεταλουμίν αποδεικνύουν την αξία τους με τα Πιστοποιητικά Αντιδιάρρυξης και Αντιδιάβρωσης που διαθέτουν.
Είναι τα μοναδικά προϊόντα τέτοιου τύπου, στην Ελλάδα,που κατέχουν τα συγκεκριμένα διαπιστευτήρια, και είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ T82 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ T100 / T120 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Τ80 / Τ82 / Τ70 / Τ72
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Τ120 ΙΝΟΧ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
T100 – RC2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Τ100
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Τ82 / Τ72
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Τ120 ΙΝΟΧ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 9001